Hlavné menu

Naše aktivity, úspechy a
splnené ciele

  • Iniciovali sme zrušenie vekovej hranice pre schvaľovanie imunomodulačnej liečby
  • Vydali sme špeciálne DVD určené všetkým pacientom s rôznym druhom postihnutia
  • Sme spoluorganizátori vydanej knihy 22 autorov - pacientov s SM : "Môj život so sklerózou multiplex."
  • Sfunkčnili sme chránenú dielňu Scaraberus
  • Sme organizátorom najväčšej hlavnej akcie KROK S SM - DEŇ NÁDEJE
  • ...a mnoho ďalších (zobraziť)

Podpora sociálne znevýhodnených

Zhmotnená myšlienka je čin... čítajte viac >>

Darujme.sk

Darujte online

Ďakujeme.sk

Môj dar:Pridajte sa k nám!
Združenie sclerosis
multiplex Nádej na Facebooku

Sponzori

Istropolitana Snowball Communications Nadačný fond Slovak Telekom Biogen Idec Teva Bratislava - Staré Mesto Merck Serono Novartis Jemné melódie GlaxoSmithKline BORA sort Sanofi

Chránená dielňa

Chránená dielňa Scarabeus

Partner

Biogen Idec

Zábava - mladistvým vstup zakázaný

Nachádzate sa v časti: Diskusné fórum -> Zábava - mladistvým vstup zakázaný -> Zábava - mladistvým vstup zakázaný

Stránky: 1 2 3 4 5 6

čas: 23.01.2011 23:15 autor: Emily

Nema chybu:-D


čas: 23.01.2011 20:48 autor: antica

mate radi ludovky???
pozrite si:
http://www.youtube.com/watch?v=m0rrLdWLu_0


Základný ANGLICKO - ŠARISSKÝ slovník

čas: 01.06.2010 17:06 autor: administrator


1. DO YOU SPEAK ENGLISH? - Znaš hutoric jak toten Buš?

2. WHERE DO YOU LIVE? - Ta co piješ?

3. COME ON! - Ta idzeme na to, ňe?

4. TOUCH ME... - Ulap me!

5. WHAT ARE YOU TALKING ABOUT? - Co dristaš?

6. CAN WE HAVE A BEER, PLEASE - Ta šturime po pifku, ňe?

7. WHERE ARE THE TOILETS, PLEASE - Idzem srac!

8. I LIKE POTATOES - Žerem gruľe.

9. OH, HE IS SO HANDSOME! - Ta bars šumny toten chlop!

10. BE COOL! - Netreba še šarpac!

11. BREAK ON TROUGH TO THE OTHER SIDE - Predzigac še na druhú stranu.

12. YOU ARE CRAZY! - Ta co ci rajbe už načisto?

13. I LOST MY MIND - Šaľena ja bula.

14. WHAT A HOT WEATHER! - Psy jazyky vyvaľuju.

15. WHERE WERE YOU? - Ta dze ši ty bul!

16. FINALLY, IT STOPS RAINING. - Prestalo peršec.

17. YOU MAKE ME ANGRY. - Ta ši me nadzigal!!!

18. A PAIR OF SOCKS – Štrimfľe.

19. YOU ARE OLD FASHIONED - Ši jak jebo z ľesa.

20. SOMEWHERE HERE - Dzeškaj tu.


čas: 26.04.2010 01:32 autor: jareš

Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia:

1 - NEZÁVISLOSŤ
Žena narodená prvý deň v mesiaci je nezávislá a schopná hlbokej lásky. Je vnímavá, čestná a priama. Má tvorivý dar myslenia, schopnosť presadiť svoje ciele a vodcovskú silu s jasným pohľadom do budúcna. Je sebavedomá, ctižiadostivá, dynamická a vynaliezavá. Spolieha sa na seba.
Nedostatky: Zahľadenosť do seba, žiarlivosť, panovačnosť, neústupnosť. Presadzuje si svoje "ego", neznáša kritiku. V honbe za sebauplatnením prehliada druhých. V partnerskom vzťahu je tvrdohlavá. Pri neúspechu prepadá smútku a pesimizmu.

2 - DRUŽNOSŤ
Je ohľaduplná, empatická, oddaná a citovo založená. Pracuje pre druhých a je rodinne založená. Je to romantička s umeleckými sklonmi. Má jemnú povahu, riadi sa intuíciou. Rada dáva i dostáva. Vážne rozhodnutia robí až po dôkladnom premyslení.
Nedostatky: Precitlivenosť, zraniteľnosť, sklony obviňovať druhých, citová manipulácia či závislosť od nich, hlavne od partnera. Chýba jej odvaha, ctižiadostivosť a rozhodnosť.

3 - KAMARÁTSTVO
Táto žena je spoločenská, kamarátska a činorodá. Má plno nápadov. V milostnom vzťahu chce byť nezávislá. Je smelá, aktívna a iniciatívna. Zbožňuje úspech. Má dobrý vkus. Vie robiť naraz viac činností.
Nedostatky: Povrchnosť, výstrednosť, prílišná ctižiadostivosť, žiarlivosť, výbušnosť. Keď je nervózna, vyčíta, kritizuje a pôsobí na city druhého. Má diktátorské sklony.

4 - VYROVNANOSŤ
Je praktická, vyrovnaná, rozhodná a konzervatívna. Má vynikajúce organizačné schopnosti. V partnerskom vzťahu je srdečná, štedrá a verná. Tvrdo pracuje, aby dosiahla istotu. Potrebuje vášnivého, stáleho a tolerantného partnera.
Nedostatky: Útočnosť, hrubosť, sebeckosť, sklon všetko kritizovať. Mala by si dať pozor na melancholické nálady.

5 - VNÍMAVOSŤ
Je vnímavá, otvorená, odvážna a energická. Má rada pokrok, neznáša obmedzovanie, zmeny jej nerobia problém. Má pozitívny vplyv na ľudí, vie s nimi komunikovať. Je srdečná, veselá a pohotová. Dokáže riskovať. Potrpí si na úspech a ocenenie.
Nedostatky: Neurotickosť, náladovosť, nedotknuteľnosť a konfliktnosť. Klame a podvádza. Vnucuje svoje názory druhým. Ľahko podlieha stresu. Je nestála a vo vzťahu potrebuje slobodu.

6 - HARMONIA
Potrebuje lásku a teplo domova. Hľadá partnera na celý život. Je láskavá, citlivá a ohľaduplná. Miluje rodinu a ľudí a k životu potrebuje harmonický partnerský vzťah. Vie si nájsť čas na seba aj na druhých. Je spravodlivá, vnímavá, romantická a oddaná. Dôležitá je pre ňu práca v tíme a je to domácky typ.
Nedostatky: Lenivosť, pomstychtivosť. Pri nedostatku pochopenia a lásky sa u nej prejavia sklony k závislosti od alkoholu a drog.

7 - SKÚSENOSŤ
Má dar počúvať svoj vnútorný hlas a má liečiteľské schopnosti. Je to citlivá, ústretová a vnímavá osoba. Verí hlavne sama sebe. Často sa ocitá zoči-voči výzvam, ktoré sú hybnou silou osobného rastu. Dokáže dobre analyzovať vzniknuté situácie. Je dobrosrdečná.
Nedostatky: Úzkostlivosť, naivita vo vzťahoch - často vníma partnera nerealisticky. Má sklon k závislosti od alkoholu a drog. Neodpúšťa a máva trýznivé pocity.

8 - ROVNOVÁHA
Táto osoba má veľa energie a vodcovské sklony. Je inteligentná, bystrá, podnikavá, odhodlaná a pracovitá. Dôležitú úlohu u nej zohrávajú peniaze, úspech a postavenie.
Nedostatky: Neústupnosť, nenásytnosť, zneužívanie postavenia. Rada kritizuje a klame. Chce získať výhody na úkor iných. Je netolerantná, agresívna, panovačná a tvrdohlavá. Osmička je karmické číslo - čo robí druhým, vráti sa jej viacnásobne.

9 - UVÁŽLIVOSŤ
Žena narodená deviaty deň v mesiaci je veľmi citlivá a spoľahlivá. Pravdu povie až po dôkladnom uvážení. Chce byť záchrankyňou. Je priateľská a vážna. Hľadá hlbší zmysel života. Je ctižiadostivá, tvorivá, úprimná, nezávislá a súčasne zodpovedná. Dokáže čeliť ťažkým situáciám. Vychutnáva si pocty a slávu. Má vynikajúce organizačné schopnosti.
Nedostatky: Neznesiteľnosť a nedotknuteľnosť. Dá sa ľahko vyprovokovať. Je impulzívna, agresívna, niekedy až krutá. Mala by si dať pozor na vnútorný nepokoj a drogy. Chyby hľadá v druhých.

10 - SILA
Táto osoba je emocionálne silná, nezávislá a sebavedomá. Stráži si súkromie. Úspechy dosahuje tvrdou prácou, má vodcovské sklony. Dokáže presadiť svoje ciele a záujmy.
Nedostatky: Ťažko jej rozumieť. Býva závislá od druhých ľudí. Je nadradená, neústupná, čo spôsobuje napätie vo vzťahoch.

11 - CITLIVOSŤ
Je citlivá, intuitívna a charizmatická. Má revolučné myslenie a autoritatívne správanie. Tiež je známa ako perfekcionistka.
Nedostatky: Hnev a výbuchy emócií, tvrdohlavosť, sebeckosť, snaha manipulovať s druhými.

12 - VŠESTRANNOSŤ
Táto osoba je činorodá a myšlienkovo veľmi bystrá, všestranná a profesionálne schopná. Má zmysel pre rodinu. Je otvorená, priateľská a spoločenská, cieľavedomá a tvorivá.
Nedostatky: Rozhoduje sa chaoticky, na poslednú chvíľu. Pociťuje stavy úzkosti a napätia. Žiarli a je majetnícka. Pozor na hnev, pomstu a prudké emócie. Chyby hľadá na druhých.

13 - ZRANITEĽNOSŤ
Samostatná, ctižiadostivá, verná, otvorená a oddaná - takto možno charakterizovať ženu narodenú trinásteho. Tvrdo pracuje na získaní materiálnej istoty. Je praktická, spoľahlivá, s dobrými organizačnými schopnosťami. Stále hľadá nové príležitosti a ciele.
Nedostatky: Urážlivosť a nedotknuteľnosť. Niekedy dokáže veľmi ublížiť rečami. Mala by si dať pozor na výbuchy hnevu a konflikty. Presadzuje si svoje ciele bez hľadania kompromisu.

14 - CIEĽAVEDOMOSŤ
Zariaďuje si život podľa vlastných predstáv. Tvrdo pracuje a dokáže zarobiť peniaze, je dobrá v podnikaní a obchode. Je ohľaduplná, pozorná a pohotová. Zmena jej prináša nové podnety v činnosti. Je samostatná, zodpovedná a prispôsobivá.
Nedostatky: Impulzívnosť, podceňovanie druhých. Ťažko zabúda na krivdy. Môže sa stať diktátorkou.

15 - ODVAHA
Je vnímavá, citlivá a nezávislá. Ale tiež hrdá, pracovitá a tvorivá. Túži po majetku a popularite. Ako matka je starostlivá a láskavá, no vyhovuje jej aj voľnosť a neviazaný život.
Nedostatky: Vzdorovitosť, neústupnosť, pomstychtivosť. Mala by si dať väčší pozor pozor aj na emocionálnu nevyrovnanosť.

16 - PRIAMOČIAROSŤ
Má jasný názor na to, čo je v živote dobré a čo zlé. Búri sa proti netolerancii. Má dobrú pozorovaciu schopnosť. Je nežná a milá. Dobre vychádza s druhými. Má liečiteľské schopnosti a inklinuje k duchovnému životu. Zmysel života hľadá v pomoci druhým. Dokáže na seba prevziať zodpovednosť.
Nedostatky: Nepriebojnosť, precitlivenosť. Trpí neistotou, je opatrná a má obavu zo straty postavenia. Má sklon k provokácii a rebelantstvu.

17 - ZDATNOSŤ
Táto osoba má silu a odvahu. Je citlivá, ctižiadostivá, výkonná a pracovitá, myslí logicky. Má vodcovské schopnosti, úspech dosiahne v zrelom veku. Je tiež spoločenská a materiálne založená. Veľmi dôležitý je pre ňu milostný vzťah.
Nedostatky: Náchylnosť na dramatické citové prejavy, zlosť, vrtošivosť. Jej postoj prináša vnútorné konflikty. Myslí len na seba. Nestrpí odpor. Mala by si tiež dať pozor na posadnutosť úspechom a majetkom.

18 - ZODPOVEDNOSŤ
Táto žena je silná a zdatná. Stále pátra po múdrosti a pravde. Dokáže prekonať ťažké situácie. Je materialistka a všetko robí kvôli nadobudnutiu> majetku. Túži po uznaní. Je múdra, ambiciózna, má organizačné schopnosti a silnú vôľu.
Nedostatky: Hnevlivosť, nedotknuteľnosť, žiarlivosť, hrubosť, krutosť. Jej život je plný dramatických zmien. Býva tiež zlomyseľná.

19 - SPOLUPATRIČNOSŤ
Má veľkú silu a elán. Je intelektuálne založená, trpezlivá a snaží sa vyhovieť druhým. V milostných vzťahoch je oddaná. Vášnivo ochraňuje rodinu. Je úspešná a majetná, vynaliezavá a tvorivá. Verí sama sebe.
Nedostatky: Nevyrovnanosť, náladovosť, nadradenosť, žiarlivosť, nedôvera. Je tiež tvrdohlavá a výbušná a pozor by si mala dať na hnev a sebaľútosť. Ide bezhlavo za svojím cieľom.

20 - INTUÍCIA
Žena narodená dvadsiateho je citlivá, oddaná a láskavá. Partner a milostný vzťah hrajú v jej živote dôležitú úlohu. Potrebuje lásku, nehu a harmóniu. Je trpezlivá, otvorená, spory rieši dohodou.
Nedostatky: Zlosť, nervozita. Rýchlo mení názor a často trpí stratou sebavedomia.

21 - POCHOPENIE
Má veľký potenciál. Snaží sa pochopiť druhých. Je spoločenská a diplomatická. Dôležitá je pre ňu komunikácia, vie sa presadiť. Má pozitívny prístup k životu. V milostnom vzťahu je ohľaduplná a nežná.
Nedostatky: Dokáže ublížiť rečami, má sklony k rozčuľovaniu. Mala by si dať pozor na striedanie nálad, chamtivosť a vyvolávanie sporov.

22 - VYTRVALOSŤ
Táto osoba je citlivá a láskavá. Potrebuje preto oporu partnera. Má organizačné schopnosti, vo svojom povolaní je výkonná a presná. Túži po dosiahnutí svojich snov. Dôležitú úlohu v jej živote hrá domov a materiálne zabezpečenie rodiny.
Nedostatky: Pocity krivdy, výbuchy emócií, nedostatok sebadôvery. Je necitlivá k potrebám druhých.

23 - SAMOSTATNOSŤ
Rozhoduje sa sama a nedá sa ovplyvniť. Žije svoj vlastný život. Niekedy sa javí, že chce slobodu, ale v skutočnosti potrebuje partnera. Je citlivá, nežná, milá a chce byť milovaná. V práci je usilovná, v podnikaní šikovná. Túži po realizácii svojich predstáv.
Nedostatky: Prelietavosť a nestálosť. Ťažko sa s ňou diskutuje o veciach, ktoré nezodpovedajú jej predstave. Ak nedokáže udržať rovnováhu> vo vzťahu, žije bez lásky, lásku venuje majetku.

24 - PRÍVETIVOSŤ
Táto osoba je veľmi kamarátska, ochotná, veľkorysá, nežná a láskavá. Má rada harmóniu a krásu. Veľmi dôležitý je pre ňu rodinný život. Má dobré srdce a snaží sa pomáhať druhým. Je usilovná a konštruktívna, vždy hľadá dohodu a snaží sa vyjednávať.
Nedostatky: Neistota, nízke sebavedomie, tajnostkárstvo. Neznáša stres. Mala by si tiež dať pozor na depresie a výbuchy emócií.

25 - NENÁROČNOSŤ
Je to skromná a nenáročná osoba, tvorivá, zábavná, má umelecké sklony. Vie počúvať druhých. Je tiež spoločenská, príťažlivá, praktická a trpezlivá. Má analytické myslenie, dokáže využiť príležitosť. Pre život potrebuje citlivého partnera.
Nedostatky: Nerozhodnosť, náladovosť a podliehanie emóciám. Nedokáže čeliť stresovým situáciám v láske, býva závislá od druhých. Máva pocity krivdy.

26 - PRIEBOJNOSŤ
Táto osoba je citlivá, láskavá a chápajúca. Má veľkú vnútornú silu, ktorá jej pomáha prekonávať prekážky. Má organizačné a vodcovské schopnosti, je pracovitá, ctižiadostivá, diplomatická a veľkorysá. Dokáže motivovať druhých. Vzťahy a kariéra sú pre jej život veľmi dôležité. Túži po citovom bezpečí. Potrebuje udržať rovnováhu z hľadiska plnenia karmických úloh.
Nedostatky: Arogancia, krutosť, pomstychtivosť, pýcha a preceňovanie vlastných schopností.

27 - SVEDOMITOSŤ
Citlivá, poctivá, pragmatická a konzervatívna - taká je žena narodená v tento deň. Je podnikavá, dokáže presadiť svoje plány a myšlienky. Dôležité sú pre ňu rodina, domov a milostný vzťah. Rozhoduje sa po až dôkladnej úvahe.
Nedostatky: Neverí si, má sklony k sebazničeniu a nervovému zrúteniu. Často kritizuje a obviňuje druhých.

28 - ROZPORUPLNOSŤ
Je nezávislá a snaží sa o úspech. Riadi sa najprv citom, až potom rozumom. Rada má všetko pod kontrolou. Oceňuje spoluprácu a dokáže motivovať. Partnerský vzťah a rodinná pohoda sú pre ňu veľmi dôležité. Je nežná, milujúca, starostlivá, ale aj dynamická, pokroková a ambiciózna.
Nedostatky: Konfliktnosť, dominancia, diktátorstvo. Niekedy je nositeľkou hnevu a neprajnosti.

29 - NEPREHĽADNOSŤ
Je to citlivá a vnímavá osoba. Má veľký potenciál mimozmyslového vnímania, silnú intuíciu, hľadá pravdu. Je pracovitá a vynaliezavá. Ľahko nadväzuje kontakty a je príťažlivá.
Nedostatky: Zraniteľnosť. Má snahu skôr otupovať svoje city nikotínom, alkoholom a drogami, než ich riešiť. Občas je výstredná. Nestálosť prináša problémy v manželstve.

30 - RÁZNOSŤ
Táto osoba vyniká kreativitou a bystrosťou. Je vynaliezavá, má svoje čaro. Dokáže tvrdo pracovať, aby dosiahla pohodlie a komfort. Je priateľská, spoločenská, so zmyslom pre humor. V milostnom vzťahu je pre ňu dôležitá komunikácia.
Nedostatky: Kritickosť, vypočítavosť. Vie zneužiť schopnosti na získanie svojich cieľov. Má ostrý jazyk a sklony manipulovať s druhými. Mala by si dať pozor aj na žiarlivosť a neprajnosť.

31 - MOTIVÁCIA
Táto osoba vyniká vysokou mentálnou energiou. Je ochotná urobiť všetko na dosiahnutie úspechu. Vyhľadáva spoločnosť inteligentných ľudí. Je odvážna a má vodcovské sklony. Dôležitá je rôznorodosť v jej činnosti.
Nedostatky: Povrchnosť, neserióznosť, sklon klamať a podvádzať. Je zlomyseľná, panovačná a zneužíva bezbrannosť druhých. Pozor na nadradenosť.


čas: 19.04.2010 21:12 autor: jareš

syra...ja ti tak nejako nem viem...ale též sa mi ľubeľo... ;)


horehronie!

čas: 19.04.2010 20:08 autor: syra

kto je autor?? výborne prerobené :) skladám klobúk :DD


čas: 16.04.2010 06:38 autor: jareš

horehronie, nová verzia !

_______________________________

Názov:

Kristína - Horehronie (alko cover) :D :D :D
Popis:

Keď sa slnko skloní na Horehroní,
chce sa mi grcať, zomrieť aj piť.
V hlave mi riadne zvoní,
je mi úplne na riť.
Na stole ležím a snívam,
o čom sama neviem.
Pri chôdzi ma kolíše,
dám si za kalíštek.

Najkrajšie krčmy su na Horehroní,
vnútorný hlas vraví mi poď.
Sem sa vždy vrátim,
keď ma niečo zroní.

Vravia mi do seba to hoď.
Pod stolom ležím a snívam,
o čom sama neviem.
Kurva stále ma kolíše,
dám si za kalíštek.

Keď sa slnko skloní na Horehroní,
už mi v ušiach riadne zvoní.
Keď má ma to bolieť,
tak nech ma bolí,
raz sa stratím do Prednej hory.

Na ceste ležím a snívam,
oči tíško plačú,
už ma nekolíše,
chcem za kalíštek!


čas: 20.02.2010 20:01 autor: OsmaOsmdesátiletej dědeček se ptá osmdesátileté babičky:
Nechceš se se mnou pomilovat?"
A babička na to:
Jó, ale jenom s kondomem!"
Vždyť už stejně nemůžeš mít děti!"
To sice ne, ale salmonelózu z těch starejch vajec jo!"


čas: 20.02.2010 18:56 autor: janka1508

Musím sa ti priznať. Spal som s tvojou ženou.
- Ajajaj, ty sa máš! Ja som s tou tvojou celú noc ani oka nezažmúril.


čas: 18.02.2010 20:45 autor: jareš

ŽIVOTNÍ PRAXE A PRAVDY
*
Kdo má dostatek peněz, koupí si auto.
Kdo nemá, umírá jinak.
**
V dnešní době bezohledné silniční dopravy existují dva druhy chodců.
Rychlí a mrtví.
***
Věřím v Boha, ale auto si zamykám!
****
Nepřežiješ jen svou smrt !!!
*****
Chceš si žít jako prase v žitě? - Buď svině.
******
Láska hřeje ... ale uhlí je uhlí.
********
Nedělej si hlavu s tím, co si o tobě myslí ostatní.
Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš TY.
*********
Muži mají rádi jednoduché věci. Třeba ženy.
**********
Práce ještě nikomu neuškodila. Ale odpočinek taky ne.
***********
Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy!
************
Lépe je mlčet a vypadat jako blbec, nežli promluvit a tato slova potvrdit.
************
Pokud se ti v manželství daří zle, jsou vinny obě strany: jak žena, tak tchyně...
*************
SEXUÁLNÍ ROZDÍLY
*
Jaký je rozdíl mezi přítelem a manželem?
Asi 30 minut.
**
Proč pravěký muž táhl ženu za vlasy?
Kdyby ji táhl za nohy, měl by ruce od bahna.
***
Jak se říká tomu, když je žena paralyzována od pasu dolů?
Manželství.
****
Jaká je nejkratší cesta k mužovu srdci?
Přímo přes hrudník ostrým nožem.
******
Jaký je rozdíl mezi manželem a psem?
Pes má po roce pořád radost, když vás vidí.
*******
Kolik žen je zapotřebí k výměně žárovky?
Žádná, budou sedět potmě a tlachat.
*******
TAKHLE TO U VÁS URČITĚ NEVYPADÁ
Manželský pár je doma a očekává návštěvu.
Muž ale stále běhá ve slipech, až mu žena řekne:
"Prosím tě obleč se, už za chvíli je návštěva tady".
Muž jen spokojeně odvětí:
"Já jsem schválně ve slipech, aby viděli jak jsem hubený, protože mi nechceš vařit".
Žena flegmaticky:
"Víš co, sundej si i slipy, aby viděli, proč ti nevařím..."


Stránky: 1 2 3 4 5 6